Wspólny Gołębnik Rejów

Robert Henkel
Rejów 10
67-124 Nowe Miasteczko
woj. lubuskie

+48 503 528 502
robert.henkel1@gmail.com


Robert Henkel


PKLD Maraton


Piomar Natura

Naturalne produkty dla gołębi
firmy PioMar Piotr Wojciechowski

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 191455

Tłumaczenie


O stronie

Administracja i zarządzanie stroną:
Robert Henkel


Regulamin 2018

Regulamin 2018

Międzynarodowy Wspólny Gołębnik
WG Rejów

1. W zawodach WG Rejów może wziąć udział każdy uczestnik, który spełni wymogi regulaminu, z wyłączeniem organizatora oraz osób powiązanych z opieką.

2. Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
- zakwaterowania w gołębnikach,
- lotów treningowych oraz konkursowych,
- wyżywienia (karmy, witamin, grytów itp.),
- szczepienia ochronne,
- opieka weterynaryjna,
- opieka pielęgniarska.

Wszystkie osoby zajmujące się ptakami to osoby związane z hodowlą gołębi pocztowych z dużym stażem hodowlanym.

3. Przyjmowane gołębie muszą mieć oryginalne obrączki związkowe polskie lub zagraniczne na rok 2018 z napisem lub znakiem FCI. Dopuszczane będą również obrączki z klubów hodowców gołębi pocztowych.

4. Przy dostarczeniu gołębi, właściciel zobowiązany jest do dostarczenia kart własności nadesłanych gołębi.

5. Oplata za jednego gołębia wynosi 200 zł lub 50 euro.

6. Drużyna składa się z 5 gołębi + 1 gołąb rezerwowy. Na każde 5 gołębi (drużyna) przysługuje 1 ptak rezerwowy za darmo.

7. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie wpłaty w wysokości 50% wartości opłaty uczestnictwa w terminie do 14 dni od zgłoszenia uczestnictwa. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

8. W wypadku wpłacenia zaliczki lub całej kwoty i nie dostarczenia gołębi, kwota nie podlega zwrotowi oraz przechodzi na własność organizatora.

9. Wpłat można dokonywać osobiście przy dostarczeniu gołębi, przelewem lub przekazem pocztowym na poniższe dane:

WG Rejów
Robert Henkel

Rejów 10
67-124 Nowe Miasteczko
woj. lubuskie


W tytule przekazu pocztowego    należy wpisać: imię i nazwisko oraz adres.

10. Termin przyjmowania gołębi od 15.04.2018 r. do 31.05.2018 r. Możliwe jest dostarczenie gołębi do 2 tygodni po wskazanym terminie, jednakże wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

11. Przyjmowane będą gołębie minimum 30-to dniowe (muszą samodzielnie jeść i pić). W dniu przybycia ptaków na WG Rejów zostaną przydzielone obrączki elektroniczne i wpisane w rejestr.

12. Każdy uczestnik w przypadku zaginięcia gołębia ma możliwość jego wymiany do 15.06.2018r.

13. Długość lotów może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczno–pogodowe, decyzję o tym podejmuje organizator w porozumieniu z osobami, które potwierdzą złe warunki przy wypuszczeniu oraz na trasie lotu.

14. Wywóz gołębi na loty odbędzie  się własnym transportem. Dokładne terminy lotów, będą podane w późniejszym terminem, minimum 3 tygodnie przed lotami treningowymi.

15. Plan lotów konkursowych:
1 lot - 100km
2 lot - 150km
3 lot - 200km
4 lot - 250km
5 lot - 300km
6 lot - FINAŁ - 400km - start z morza (pomiędzy Świnoujście a Istad)

16. Pula nagród przy pełnej obsadzie 1000 gołębi wyniesie 140.000zł

Nagrody za lot finałowy*:
1m. - 15000zł
2m. - 10000zł
3m. - 6000zł
4m. - 5000zł
5m. - 4500zł
6m. - 4000zł
7m. - 3500zł
8m. - 3000zł
9m. - 2500zł
10m. - 2000zł
11-50m. - 1000zł
51-100m. - 500zł

Nagrody dla drużyn*:
1m. - 5000zł
2m. - 4000zł
3m. - 3000zł
4m. - 2000zł
5m. - 1000zł
6m. - 900zł
7m. - 800zł
8m. - 700zł
9m. - 600zł
10m. - 500zł

Najlepsze lotniki z lotów 1-6

Indywidualne nagrody od sponsorów.
Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

*Pula nagród przy obsadzie 1000 gołębi

17. Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot .

18. Gołębie, które pozostaną po locie finałowym zostaną wystawione do sprzedaży (aukcja). Właściciel gołębia otrzyma 50% wartości.

19. Gołębie które nie znajdą nabywców zostaną wystawione na aukcję ponownie za 50% pierwotnej ceny. W przypadku braku sprzedaży zostaną odesłane do właścicieli. Właściciel ponosi jedynie koszty przesyłki pocztowej.

20. Na każdy lot konkursowy gołębie będą wkładały komisje złożone z organizatora oraz chętnych uczestników WG.

21. W razie większej lub mniejszej obsady gołębnika, nagrody pieniężne będą odpowiednio powiększone lub pomniejszone proporcjonalne do ilości ptaków.

22. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Robert Henkel

Rejów 10
67-124 Nowe Miasteczko
woj. lubuskie

+48 503 528 502
robert.henkel1@gmail.com